De Heilige Albertus van Jeruzalem

Feestdag 16 september

° Gualtieri (It) 1149
† Akko 14 september 1214

Wordt, samen met Berthold van Calabrië, beschouwd als de stichter van de Karmelieten-orde. Hij werd de eerste bisschop van Bobbio en later van Vercelli en diende als pauselijk legaat tot hij in 1205 benoemd werd tot patriarch in Jeruzalem. Op verzoek van de eremieten van de berg Karmel, schreef hij voor hen een Regel, die enkel een bevestiging was van hun levenswijze.
Doordat Jeruzalem in die tijd bezet was door de mohammedanen, resideerde hij in de havenstad Akko ten noorden van de Carmel.
Soms wordt hij voorgesteld als bisschop, maar dan blootshoofds. Hij wordt vaak afgebeeld met de paus, die hij een Schriftrol aanbiedt.
Hij werd vermoord door een man die hij tevoren had berispt.

GEBED:
Wij bidden u Heer, dat uw zegeningen over ons overvloedig neerstromen; en dat gij steeds door de voorbeden van de heilige Albertus, uw Belijder en Bisschop, verhoord worden. Door Christus Onze Heer. Amen