Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:albertus [2008/10/10 20:01]
hwal
deus_caritas:albertus [2008/11/13 11:31] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====De Heilige Albertus van Jeruzalem=====
  
 +__Feestdag 16 september__
 +
 +° Gualtieri (It) 1149\\
 +† Akko 14 september 1214\\
 +{{ :deus_caritas:albertus_van_jerusalem.jpg|}}
 +\\
 +Wordt, samen met Berthold van Calabrië, beschouwd als de stichter van de Karmelieten-orde.
 +Hij werd de eerste bisschop van Bobbio en later van Vercelli en diende als pauselijk legaat tot hij in 1205 benoemd werd tot patriarch in Jeruzalem.
 +Op verzoek van de eremieten van de berg Karmel, schreef hij voor hen een Regel, die enkel een bevestiging was van hun levenswijze.\\
 +Doordat Jeruzalem in die tijd bezet was door de mohammedanen, resideerde hij in de havenstad Akko ten noorden van de Carmel.\\
 +Soms wordt hij voorgesteld als bisschop, maar dan blootshoofds. Hij wordt vaak afgebeeld met de paus, die hij een Schriftrol aanbiedt.\\
 +Hij werd vermoord door een man die hij tevoren had berispt. 
 +
 +
 +GEBED:\\
 +**Wij bidden u Heer, dat uw zegeningen over ons overvloedig neerstromen; en dat gij steeds door de voorbeden van de heilige Albertus, uw Belijder en Bisschop, verhoord worden. Door Christus Onze Heer. Amen**//