Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:angelus [2008/11/13 11:59]
hwal
deus_caritas:angelus [2008/11/13 12:00] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====Heilige Angelus=====
 +
 +
 +__Feestdag op 5 mei__\\
 +\\
 +° Jeruzalem ±1145\\
 +† Licata (Sicilië) 5 mei 1220\\
 +{{ :deus_caritas:h.angelus.jpg|}}
 +\\
 +Op 18-jarige leeftijd, bedreven in Filosofie en de H.Schrift, trad hij in bij de Orde van de Carmel. Daar leidde hij, in aanhoudend gebed en zware versterving, een heilig leven. Veel wonderen heeft hij gedaan, zelfs doden ten leven opgewekt. Te Rome ontmoette hij de H.H. Franciscus en Dominucus; Angelus voorspelde de H.Franciscus, dat hij wondertekenen zou ontvangen, en deze kondigde Angelus de marteldood aan. Hij werd te Licata, terwijl hij aan het prediken was, door vijf dolksteken vermoord. 
 +
 +GEBED:\\
 +**//Verleen, o Heer, dat uw volk U verheerlijkt door de verering van de H.Angelus, uw Priester en Martelaar; en dat, door zijn voorspraak, wij U zelf als geleider mogen verkrijgen. Door Christus Onze Heer. Amen//.**