Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:bijeenk2009 [2009/02/09 19:32]
hwal
deus_caritas:bijeenk2009 [2009/10/22 11:41] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====Verslagen van de conferenties in 2009====
  
 +Januari: {{:deus_caritas:januari_09_-_vgt_-_wat_is_de_karmel-w.doc|Wat is de Karmel?}}\\
 +
 +Maart    :   {{:deus_caritas:maart_09-vgt_-_stilte_in_de_karmel_w.pdf|De stilte in de Karmel}}