Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:brocardus [2008/11/13 14:14]
hwal aangemaakt
deus_caritas:brocardus [2008/11/13 14:33] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====Heilige Brocardus=====
  
 +__Feestdag 2 september__
 +
 +° Jeruzalem ±1151\\
 +† Carmelberg 2 september 1231\\
 +{{ :deus_caritas:brocardus.jpg|}}
 +\\
 +De heilige Brocardus trad uit verlangen om God vuriger te dienen, in de Orde van Maria van de Berg Carmel. Door zijn heiligheid werd hij met algemene stemmen tot Generale Overste gekozen. Hij heeft, om de kloostertucht te bevorderen, aan Albertus, Patriarch van Jeruzalem, de Regel gevraagd. Brocardus schitterde uit door de gave der wonderen; zo wekte hij eens een overleden knaap tot leven en bracht hem tot het religieuze leven.
 +\\
 +
 +GEBED:\\
 +**//Heilig uw dienaren, o Heer, die U ootmoedig smeken door de verering van uw Belijder de zalige Brocardus, bewoner van de Berg Karmel, opdat onze levenswandel te midden der beproevingen overal door zijn heilzame bescherming mogen ondervinden. Door Christus Onze Heer. Amen.//**