Heilige Profeet en Vader Elia

Feestdag op 20 juli

° Tisbe
† 9e eeuw vóór Christus

Elias, uit Tisbe in Gilad, trad als profeet op ca. 870 tot 866 onder koning Achab van Israël. Ten tijde van de algemene afval van het volk was hij een vurige ijveraar voor de ware God. Hij is de grootste profeet geweest van het Oude Verbond en wordt door de Heer zelf vergeleken met Joannes de Doper, terwijl hij ook te samen met Mozes getuigen mocht zijn van de gedaanteverandering van Christus op de berg thabor. Van hem staat geschreven in het boek Ecclesiasticus: „Zalig die u zagen en door uw vriendschap onderscheiden werden.”
Hij steeg in een vurige wagen met vurige paarden ten hemel op en zal wederkeren, om Gods weg te bereiden bij diens tweede komst. Elias heeft op de berg Carmel, waar hij voornamelijk gewerkt en gebeden heeft, en ook op andere plaatsen, de grondslag gelegd van het religieuze leven. De Orde van de Karmel vereert hem dan ook als haar eerste Vader en voert ook zijn woorden: „Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum, vurig heb ik geijverd voor de Heer, de God der Heerscharen”, als devies in haar wapen.

Over hem staat geschreven in het Oude testament: 1Koningen, hfst. 17 t/m 20 o.a. over het verslaan van de baalprofeten en 2Koningen 1,1-18 en 2,1-12 met o.a. Eliseüs vergezelt Elias op zijn laatste tocht.

Voor meer informatie over het leven van de Heilige Elia: Heilige Profeet en Vader Elia

GEBED:
Wij bidden U, almachtige God, evenals Gij de heilige Elias, uw Profeet en onze Vader, alvorens te sterven, in een vurige wagen ten hemel hebt opgenomen, geef, dat wij evenzo altijd gedurende ons leven in de geest mogen worden opgeheven naar het hemelse en ons bij de verrijzenis der rechtvaardigen gelijk met hem mogen verheugen. Door Christus onze Heer. Amen.