Heilige Vader Eliseus

Feestdag op 14 juni

† 800e eeuw vóór Christus

Eliseus, de zoon van Saphat, werd door Elias op Gods bevel tot profeet gezalfd, toen hij met zijn ossen ploegde op het land. Hij verliet zijn ouders en volgde Elias. Toen God Elias ten hemel zou opnemen, smeekte Eliseus hem: « Moge uw geest dubbel op mij overgaan.»
Dit beloofde Elias hem en terwijl deze in een vurige wagen ten hemel gevoerd werd, liet hij aan Eliseus zijn mantel achter. Bezield met de dubbele geest van Elias heeft Eliseus talrijke wonder gedaan en bracht daardoor veel mensen tot de ware God. Zelfs na zijn dood keerde een dode tot het leven terug, nadat deze in aanraking was gekomen met het gebeente van Eliseus.
De Karmelieten vereren de H. Profeet Eliseus als hun tweede leider en Vader, na de heilige Profeet Elias.

GEBED:
Almachtige en eeuwige God, die in uw uitverkoren Profeten wonderbaar uitschittert, verleen, bidden wij, dat, gelijk Gij de geest van Elias in uw Profeet verdubbeld hebt, Gij U ook zo gewaardigt in ons de genade van de H.Geest te vermeerderen, om werken van deugd te beoefenen. Door Chris¬tus Onze Heer. Amen.