Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:heiligen [2008/11/13 18:46]
hwal
deus_caritas:heiligen [2008/11/15 19:20] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====== Heiligen, Zaligen en Eerbiedwaardigen van de Karmel ======
 +
 +De omschrijving van de Heiligen, Zaligen of Eerbiedwaardige uit onze kalender, zijn geciteerd uit het boekje "Vrienden van de Heer" geschreven door een Karmelietes en uitgegeven door Carmelitana. Deze omschrijvingen zijn aangevuld met informatie uit het Misboek der Carmelieten 1949, eveneens zijn de meeste gebeden van de Heiligen overgenomen uit hetzelfde Misboek en aangevuld, met de "nieuwe Heiligen", uit het Karmelmissaal van 1989.\\
 +\\
 +Omschrijving van de Heiligen en Zaligen en het gebed, behorende bij de Karmelkalender\\
 +\\
 +
 +  * [[.olvvrouw|Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel]]
 +  * [[.jozef|Heilige Jozef]], Belijder en Beschermer
 +  * [[.elia|Heilige Elia]], Profeet en Vader
 +  * [[.eliseus|Heilge Eliseus]],Profeet en Vader
 +  * [[.theresia_1|Heilige Moeder Theresia van het Kind Jezus (Avila)]], Maagd, Kerklerares en Moeder
 +  * [[.joannes|Heilige Joannes van het Kruis]], Priester, Kerkleraar en Belijder  
 +  * [[.theresia|Heilige Teresia van het Kindje Jezus (Lisieux)]], Maagd en Kerklerares 
 +  * [[.simon|Heilige Simon Stock]], Priester en Belijder
 +  * [[.andreas|Heilige Andreas Corsini]], Bisschop en Belijder 
 +  * [[.angelus|Heilige Angelus]], Priester en Martelaar
 +  * [[.maria|Heilige Maria Magdalena de Pazzis]], Maagd
 +  * [[.albertus|Heilige Albertus]], Priester en Belijder
 +  * [[.Brocardus|Heilige Brocardus]], Belijder
 +  * [[.albertus|Heilige Albertus]], Bisschop van Jerusalem, Belijder en Wetgever
 +  * [[.Stein|Heilige Theresia Benedicta van het Kruis]], Martelares
 +  * [[.elisabeth|Zalige Elisabeth van de Drieëenheid]], Maagd
 +