Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:het_heilig_scapulier_van_de_berg_karmel [2016/10/18 17:24]
hwal aangemaakt
deus_caritas:het_heilig_scapulier_van_de_berg_karmel [2016/10/18 17:25] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
-=====Uitleg over het H. Scapulier van de Berg Karmel=====+=====Uitleg en history over het H. Scapulier van de Berg Karmel=====
 \\ \\
 Notitie: Notitie: