Dit is een oude revisie van het document!


Karmelkalender Januari

DagHeilige(n) van de dagz Bijzonderheid van de Karmel
1 O.H.Besnijdenis g.a.
2 H.Euphrosyna*
3 Z.Cyriacus Elia Chavara*
6 Driekoningen g.a.Vernieuwing van de Geloften
13De Doop van Onze Heer
14 Z.Petrus Dondus Begin 1e Ternarium
16O.L.Vrouw der Overwinningv.a.H.Petrus Thomas*
17 H.Antonius abt
19 H.Telesphorus*
21 H.Agnes
22 H.Anastasius* en Vincentius van Zaragoza
23Trouwdag van de Moeder Gods*v.a.
24 Begin noveen van Maria Lichtmis
25 Bekering van apostel Paulus
27H.Johannus Chrysostomus
28Z.Achangela Girlani*
29H.Franciscus van Sales
30Sterfdag Dom Marmion Beschermfeest van de H.Maagd Maria*
31H.Joannes Bosco

Deugd van de maand: De Ootmoedigheid

Heilige van de maand: De H.Familie