Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:litanie_van_de_h.theresia_van_avila_oude_versie [2014/03/06 20:36]
hwal aangemaakt
deus_caritas:litanie_van_de_h.theresia_van_avila_oude_versie [2014/03/06 20:42] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +===== Litanie van de Heilige Theresia van Avila (versie 3) =====
 +\\
 +Heer, ontferm U over ons. \\
 +**Christus, ontferm U over ons.**\\
 +Heer, ontferm U over ons. \\
 +Christus, hoor ons. Christus, **verhoor ons.**\\
 +God, hemelse Vader, **ontferm U over ons.**\\
 +God Zoon, Verlosser van de wereld, **ontferm U over ons.**\\
 +God, heilige Geest, **ontferm U over ons.**\\
 +Heilige Drievuldigheid, één God, **ontferm U over ons.**\\
 +\\
 +Heilige Maria, moeder van God, **bid voor ons.**\\
 +Heilige Maria, Onze lieve Vrouw van de berg Karmel, **bid voor ons.**\\
 +\\
 +Heilige Theresia van Avila, **bid voor ons.**\\
 +Heilige Theresia, wiens hart was door de liefde van God met een pijl 
 +doorstoken,\\
 +Heilige Theresia, nederige dienares van God,\\
 +Heilige Theresia, vrouw sterk in haar gedachten,\\
 +Heilige Theresia, verstorven van alle geschapene schepselen,\\
 +Heilige Theresia, groot licht van de katholieke Kerk,\\
 +Heilige Theresia, Hervormster en glorie van de Orde der Karmelieten,\\
 +Heilige Theresia, Koningin van de mystieke theologie,\\
 +Heilige Theresia, schitterende naam van Avila en Spanje,\\
 +Heilige Theresia, die wenst te lijden of te sterven,\\
 +Heilige Theresia, die zei; "O heer doe zoet en aangenaam zijn uw wegen",\\
 +Heilige Theresia, die de redding van de zielen zo fel begeerde,\\
 +Heilige Theresia, die zelfs in het tranendal kon zien en smaken, hoe zoet het is 
 +bij de Heer,\\
 +Heilige Theresia,  die uitriep; "O dood, wie kan u vrezen, die de weg naar het  
 +eeuwig leven is,\\
 +Heilige Theresia, die het Kruis van Christus écht beminde,\\
 +Heilige Theresia, die leefde om te beminnen, stierf om te beminnen en voor 
 +eeuwig zal beminnen,\\
 +\\
 +Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, **spaar ons, Heer.**\\
 +Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, **verhoor ons, Heer.**\\
 +Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, **ontferm U over ons.**\\
 +\\
 +Bid voor ons, heilige Moeder Theresia.\\
 +**Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.**\\
 +\\
 +Laat ons bidden,
 +O God, die het hart van uw dienares H.Theresia heeft verzadigt met de schatten van uw goddelijke Liefde, geef dat, zoals zij, wij  U mogen beminnen en  voor U lijden voor U en verenigd met U, dat wij zielen mogen winnen voor U en dat wij de redding van onze eigen ziel mogen beveiligen. Dit smaken wij door de verdiensten van onze Verlosser en de bemiddeling van uw glorierijke maagd Theresia. **Amen.**