Heilige Maria Magdalena de Pazzi

Feestdag 25 mei

° Firenze 2 april 1566
† Firenze 25 mei 1607
Maria Magdalena de Pazzi
Uit een adellijke familie, legde zij zeer jong de gelofte van zuiverheid af. Op 15-jarige leeftijd trad zij in het klooster van de Karmelietessen. Daar leidde zij een buitengewoon heilig leven, en schitterde vooral uit door haar liefde voor de versterving en voor het lijden. Voortdurend herhaalde zij het gebed: « Lijden, niet sterven ». Zij kreeg vele mystieke genaden, maar ook een langdurige en smartvolle ziekte en stierf op 41-jarige leeftijd.

GEBED:
God, Minnaar der maagdelijke zuiverheid, die de zalige maagd Maria Magdalena, door uwe liefde ontvlamd, met hemelse gaven hebt verrijkt. Geef dat wij de zuiverheid en liefde navolgen van haar wier feest wij vieren. Door Christus Onze Heer. Amen.