O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Feestdag van de Plechtige Gedachtenis van O.L.V. van den Berg Karmel op 16 juli

DEZE dag wordt door de Orde van Karmel speciaal toegewijd aan Maria om de vele gunsten en genaden, die zij van haar mocht ontvangen.
De Karmel toont vandaag uitwendig op feestelijke wijze haar dankbaarheid en liefde, die zij Maria, haar grote Beschermster en Moeder, toedraagt. Onder de vele voorrechten moet vooral genoemd worden de verschijning van O. L. Vrouw aan de H. Simon Stock, de zesde Generaal der Orde. Deze verschijning had plaats op 16 juli 1251 in Engeland, en de H. Maagd reikte daarbij aan de H.Simon het Scapulier over, als een teken van bijzondere uitverkiezing voor allen, die het zullen dragen.
Door het Scapulier zijn ontelbare gelovigen met de Orde van Karmel verbonden: vandaar hebben de Pausen vastgesteld, dat dit feest door de gehele Kerk moet gevierd worden. Vandaag kan ook in iedere kerk van de Karmel een volle aflaat verdiend worden, zo dikwijls men, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben, die kerk bezoekt en zesmaal het Onze Vader, Wees Gegroet en Eer aan de Vader bidt tot van de H.Vader de Paus.

GEBED:
O God, die de Orde van de Karmel met de verheven erenaam van de Allerheiligste Maagd Maria, uw Moeder, verheerlijkt hebt: geef goedgunstig, dat wij, die heden haar gedachtenis plechtig vieren, door haar bijstand versterkt, tot de eeuwige vreugden mogen geraken. Die leeft en heerst in alle eeuwen de eeuwen. Amen.