Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:regel_3e_orde [2008/08/22 20:36]
hwal
deus_caritas:regel_3e_orde [2008/08/22 20:39] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====Leefregel van de Derde Orde=====
 +{{ :deus_caritas:maria_karmel.jpg|}}
 +Uit het Handboek voor de Derde Ordelingen van O.L.Vrouw van de Berg Carmel en van de Heilige Thesesia (//1935 -verkorte versie//)
 +
 +  * [[.Inleding|Inleiding]]
 +  * [[.DO|Over de Orde en de Verplichtingen]]
 +  * [[.Cer|Ceremonie]]
 +  * [[.Aflaten|Aflaten en Generale Absolutie]]
 +  * [[Godvrucht|Godvruchtige Oefeningen]]
 +  * [[.Diversen|Diversen]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +