Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:regel_van_albertus [2008/10/10 19:15]
hwal
deus_caritas:regel_van_albertus [2008/10/10 19:17] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====De Karmelregel van H.Albertus=====
 +Wie is de H.Albertus?
  
 +{{ :deus_caritas:albertus.jpg|}}
 +**Feestdag 16 september** 
 +
 +∧ Gualtieri (It) 1149\\
 ++Akko 14 september 1214\\
 +
 +Wordt, samen met Berthold van Calabrië, beschouwd als de stichter van de Karmelieten-orde.
 +
 +Hij werd de eerste bisschop van Bobbio en later van Vercelli en diende als pauselijk legaat tot hij in 1205 benoemd werd tot patriarch in Jeruzalem.
 +
 +Op verzoek van de eremieten van de berg Karmel, schreef hij voor hen een Regel, die enkel een bevestiging was van hun levenswijze.
 +
 +Soms wordt hij voorgesteld als bisschop, maar dan bloothoofds. Hij wordt vaak afgebeeld met de paus, die hij een Schriftrol aanbiedt.
 +
 +Hij werd vermoord door een man die hij tevoren had berispt.
 +
 +De H.Albertus van Jeruzalem, Belijder en Wetgever van onze Orde schreef de volgende Regel:\\
 +[[http://www.karmel.be/Webpages/WP_KM_Regel/KM_Regel_P1.htm|Oorspronkelijke REGEL van de Orde van de Allerzaligste Maagd Maria van de berg Karmel]]