Heilige Simon Stock

Feestdag op 16 mei

° Aylesford (Kent), Engeland ca. 1165
+ Bordeaux (Fr.) 16 mei 1265

Reeds op jeugdige leeftijd trok hij zich terug in de eenzaamheid, waar de holle boom hem tot woonplaats diende. Toen in 1241 de Karmelieten vanuit het H.Land in Engeland kwamen, sloot hij zich bij hen aan. Op de Generaal-Kapittel van 1247, te Aylesford gehouden, werd hij tot Generaal gekozen. Overtuigd, dat 't zuivere eremietenleven, zoals de Karmelieten het tot dan toe geleid hadden, in het Europa van de 13e eeuw niet meer mogelijk was, vroeg en verkreeg hij van de Paus een wijziging van de Regel, waardoor de Karmelieten voortaan ook toegestaan was hun kloosters te bouwen in steden en dorpen. In de moeilijkheden van deze overgangsjaren zocht hij steeds zijn toevlucht bij Maria, de Bloem van de Karmel.
Op 16 juli 1251 verscheen de H.Maagd hem en overhandigde hem het scapulier als 't teken van haar bijzondere bescherming, met de belofte, dat, wie in dit kleed zou sterven, van de pijnen der hel zal worden gevrijwaard. Na een machtige werkzaamheid ter voorbereiding en bevestiging van zijn Orde in Europa stierf hij op hoge leeftijd in 1265.

GEBED:
O God, die om de gebeden van de H. Simon, uw Belijder, de Orde van de Carmel door de handen van de allerheiligste Moeder van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, met een bijzondere voorrecht hebt vereerd, verleen, dat wij door zijn voorspraak tot de eeuwige glorie mogen geraken, welke Gij bereid hebt voor hen die U beminnen. Door Christus Onze Heer. Amen.