De heilige Theresia Benedicta van het Kruis

Feestdag op 9 augustus

° Breslau 12 oktober 1891
† Auschwitz 9 augustus 1942

(Edith Stem) Geboren als jongste van zeven kinderen uit een vroom Joodse familie. Was zeer begaafd en werd een schitterende studente in geschiedenis, Germaanse letterkunde, psychologie en vooral filosofie. Opgemerkt door de filosoof Husserl, werd ze diens assistente te Freiburg van 1916 tot 1918. In 1917 werd ze zelf doctor in de filosofie.
Door contact met Max Scheler, maar vooral door het geloofsgetuigenis van enkele christelijke vrienden, ontdekte ze langzaam de waarheid die ze nog altijd zocht. Na het lezen van de Autobiografie van de H. Teresia van Avila, riep ze uit: 'Dit is de waarheid’. Op 1 januari 1922 werd ze gedoopt te Bergzabern / Pfalz. Ze verliet de universiteit om te gaan lesgeven in Spiers en nadien in München. Omwille van de toenemende haat tegen de joden moest ze hieraan verzaken en achtte de tijd gekomen om karmelietes te worden.
Op 14 oktober 1933 trad ze in de Karmel van Keulen en werd er op 15 april 1934 ingekleed. Met Pasen 21 april 1938 mocht ze haar eeuwige geloften afleggen. Uit gehoorzaamheid bleef ze schrijven als de kloosterlijke plichten niets anders vroegen. Wegens het gevaar voor haarzelf en voor haar gemeenschap, aanvaardde ze overplaatsing naar de Karmel van Echt in Nederland, haar zus Rosa vergezelde haar. Op 2 augustus 1942 werden beiden zussen gearresteerd door de Gestapo en naar het kamp Westerbork overgebracht. Vijf dagen later werd ze met vele andere joden op een goederentrein gezet richting Auschwitz. Bij aankomst 9 augustus stierven ze in de gaskamers. Paus Johannes Paulus II verklaarde haar zalig te Keulen op 1 mei 1987 en heilig op 11 oktober 1998. Zij werd tot medepatrones van Europa uitgeroepen op 1 oktober 1999, samen met Catbarina van Siëna en Birgitta van Zweden.

Voor uitgebreide levensverhaal van Edith Stein: Levensverhaal van Edith Stein

GEBED:
Heer, God van onze Vaderen, vervul ons met de wetenschap van het kruis, waarmede Gij de heilige Theresia-Benedicta zo wonderlijk hebt vervuld in het vuur van het martelaarschap.
Verleen ons dat wij U op haar voorspraak steeds als de opperste waarheid zoeken, en de eeuwige liefdesband, die in het bloed van uw zoon voor ons aller heil besloten ligt, trouw bewaren tot in de dood. Door dezelfde Jezus Christus Onze Heer. Amen.