Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:theresia_1 [2014/03/06 20:38]
hwal
deus_caritas:theresia_1 [2014/03/06 20:39] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====Heilige Moeder Theresia van het Kind Jezus=====
 +
 +__Feestdag op 15 oktober__
 +
 +{{ :deus_caritas:theresia_van_avila.jpg|}}
 +
 +° Avila 28 maart 1515\\
 +† Alba de Tormes 4 oktober 1582\\
 +
 +(Teresa de Ahumada y Cepeda) Trad op 2 november 1535 in het klooster van de Menswording in Avila. In 1554 maakte zij een innerlijke bekering door. Op 24 augustus 1562 stichtte zij de eerste hervormde Karmel: San José, eveneens in Avila. Nog zestien kloosters voor zusters en twee voor paters zal ze stichten. Zij heeft niet alleen de Karmelietenorde hervormd en in een voortdurend beschouwend leven geleden, maar ook nog tijd gezien om de verhevenste werken over mystieke godgeleerdheid samen te stellen.
 +‘Gods dolende Edelvrouwe’ was ook mystica en schrijfster. Stervende riep zij uit:’lk ben dochter van de Kerk’. Zij werd zalig verklaard op 24 april 1614; heilig verklaard op 12 maart 1622 en tot kerklerares uitgeroepen op 27 september 1970. Moeder Teresia blijft tot op onze dagen mensen boeien 
 +
 +
 +Gebed:\\
 +//**Verhoor ons, o God, onze zaligheid; opdat, gelijk wij ons op de feestdag van de heilige Theresia, uw Maagd en onze Moeder, verheugen, wij evenzo met het voedsel van haar hemelse lering mogen gespijzigd en door de vurigheid van haar tedere godsvrucht mogen onderwezen worden. Door Christus Onze Heer. Amen**.// 
 +\\
 +  * [[Litanie van de H.Theresia van Avila (1e versie)]]
 +  * [[Litanie van de H.Theresia van Avila (2e versie)]]
 +  * [[Litanie van de H.Theresia van Avila (oude versie)]]
 +