Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

deus_caritas:verslagen [2008/10/19 19:33]
hwal
deus_caritas:verslagen [2009/02/09 19:30] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====Karmelbijeenkomsten=====  
  
 +__Verslagen van de conferenties__:
 +
 + [[bijeenk2008|2008]]\\
 + [[bijeenk2009|2009]]