Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

heilige_mis:oude_h.mis [2010/05/09 16:01]
hwal
heilige_mis:oude_h.mis [2011/07/28 18:45] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====Het ontstaan van de Tridentijnse H.Mis===== 
 +
 +Uit de boeken van Kan.dr. Aug. Croegaert:\\
 +- {{:heilige_mis:het_onstaan_van_de_tridentijnse_h.pdf|De Tridentijnse H.Mis}}\\
 +
 +De indeling van de H.Mis en het ontstaan van de gebeden:\\
 +- {{:heilige_mis:de_indeling_vd_h.mis_volgens_croegaert_deel_i.pdf|Deel I, De Mis van de Doopleerlingen }}\\
 +
 +- {{:heilige_mis:de_indeling_vd_h.mis_volgens_croegaert_deel_ii.pdf|Deel II, De Mis van de Gelovigen}}\\
 +
 +
 +Deel IIa:    Het deelnemen van de gelovigen aan de H.Mis  (binnenkort)\\   
 +Deel IIb:    De betekenis van de H.Communie  (binnenkort)
 +
 +