Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

heilige_mis:start [2012/07/03 10:39]
hwal
heilige_mis:start [2012/07/23 14:24] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====== Heilige Mis =====
 +{{ :heilige_mis:eucharistie_weyden.jpg|}}
 +  
 +
 +*  [[Mislocaties volgens de Tridentijnse Ritus]]
 +
 +*  [[.missale|Digitaal Missale Romanum]]
 +
 +* [[.mis_Maria|De Heilige Mis in vereniging met Maria]]\\
 +
 +* [[.mis_pio|De Heilige Mis van Pater Pio]]\\
 +
 +* [[.H.Mis|De Heilige Mis; Overweging in woord en beeld]]\\
 +
 +* [[.de H.Mis|De Heilige Mis; Een miskende schat]]\\
 +
 +* [[.Communie|De Heilige Mis; De Heilige Communie]]\\
 +
 +* [[.G.Communie|De Heilige Mis; De geestelijke Communie]]\\
 +
 +* [[.Joh.Evangelie|De Heilige Mis; Uitleg en meditatie over het laatste Evangelie van de H.Mis]]\\
 +
 +* [[.Katholieke Gebruiken|De Heilige Mis; Verklaring van haar Riten]]\\
 +
 +* [[.Liturgie|Liturgie en Liturgische  Leven van de KERK]]\\
 +
 +* [[.Oude H.Mis|Het ontstaan van de Tridentijnse H.Mis - Kan.Groegaert]]\\
 +
 +* [[Priesters-studiedagen Romeinse Liturgie]]\\
 +
 +* [[De nieuwe evangelisatie en de H. Liturgie - Athanasius Schneider]]\\
 +
 +* [[.Biecht|Biechtgebeden]]\\
 +
 +