Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

kruisweg:kruisweggebeden_jm [2008/07/26 16:39]
hwal
kruisweg:kruisweggebeden_jm [2008/10/10 18:24] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====Kruisweggebeden van zuster Josefa Menendez====
  
 +//"Kom en beschouw mij op de smartelijke weg naar Calvarië, waar Mijn bloed zal vloeien...Aanbid het en bied het Mijn Hemelse Vader aan voor het heil van de zielen"//\\
 +
 +{{:kruisweg:kruisweg_menendez_k.doc|Kruisweggebeden van zuster Josefa Menendez}}
 +
 +Weet gij niet , dat Mijn kruis en Ik omafscheidelijk zijn?\\
 +
 +//**Als gij Mij ontmoet, zult gij ook Mijn kruis ontmoeten.\\
 +En wanneer gij Mijn Kruis vindt, dan vindt gij Mij.\\
 +Hij, die Mij liefheeft, bemint Mijn kruis.\\
 +En hij ,die Mijn kruis bemint, heeft Mij lief.**//
 +
 +Niemand zal het eeuwig Leven bezitten, zonder het Kruis te beminnen en zonder het vrijwillig uit Liefde tot Mij op zich te nemen.\\
 +
 +De weg van de deugd en heiligheid bestaat uit zelfverlochening en lijden.\\
 +De ziel, die edelmoedig het Kruis aanneemt en omhelst, handelt in het ware Licht.
 +
 +Teksten uit: "Un appel a L'amour" (te bestellen bij Postbus 63, 5056 ZM Berkel-Enschot)