Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:de_deugd_van_naastenliefde [2008/09/18 12:19]
hwal
lectuur:de_deugd_van_naastenliefde [2008/10/12 16:44] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +===De Deugd van Naastenliefde===
  
 +{{ :lectuur:moeder_teresa.jpg|}}
 +
 +Moeder Theresa is het grote voorbeeld in de wereld geweest;\\
 +Zij koos de naam Moeder Theresa in verwijzing naar Theresia van Lisieux.
 +\\
 +In Calcutta heeft zij een wereldwijd werk van naastenliefde onder armen opgezet, dat zij tot kort voor haar dood heeft geleid. Ze heeft de Orde van de Missionarissen van Naastenliefde, en een religieuze Orde voor zusters in Calcutta gesticht. Deze zusters zijn over de gehele wereld te vinden.\\
 +\\
 +Het gebod van de naastenliefde (2e gebod) is een ware toetssteen van het eerste gebod. Christus heeft het zo mooi gezegd: "Bemint uw evennaaste gelijk u zelf". En hoe doen we dat?\\
 +Door de ander oprecht te beminnen vanuit God en omwille van God! En de ander aanvaarden zoals hij is en probeer eerbied voor zijn persoonlijkheid te kunnen opbrengen. Vermijdt u als rechter tegenover hem op te stellen. Begrijp nu de woorden van Jezus: //"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt"//.
 +Gij  zijt nog niet in staat uw diepste ik te kennen of te doorgronden, zo bent u evenmin instaat om de persoonlijkheid van uw evennaaste te beoordelen.
 +Laat altijd het oordeel aan God over, want Hij kent de diepste beweegredenen van de ander. \\
 +Dat wil niet zeggen dat wij het kwade dat iemand doet, moeten goedkeuren, maar we mogen hem daarom niet veroordelen. Wij moeten de zonde blijven verfoeien in ons eigen ik en ook bij de anderen.\\
 +Wij moeten dus onze evennaaste beminnen vanuit onze persoonlijkheid tot zijn persoonlijkheid en wees in de omgang met anderen opgeruimd, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig en bescheiden.\\
 +
 +  
 +
 + 
 +Maar wat zeggen onze karmelheiligen over de naastenliefde en hoe hebben zij deze beoefend?\\
 +We laten Johannes van het Kruis, Theresia van Lisieux en Theresia van Avila aan het woord over de Naastenliefde;\\
 +\\
 +{{:lectuur:in_de_leer_bij_onze_karmelheiligen.doc|}}