Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:de_karmelitaanse_loutering [2016/11/17 17:01] (huidige)
hwal aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +=====Karmelitaanse Loutering===== 
 +\\ 
 +\\ 
 +Geheel het leven van een mens is een terugweg naar God. Hij komt van God en naar God moet hij weerkeren. Hoe vollediger zijn terugkeren is, zodat het zelfs een innige vereniging met God wordt, zo veel te beter heeft hij het doel bereikt, waarvoor hij werd 'geschapen. Daardoor zal hij volmaakt en eeuwig zalig zijn. St. Thomas leert dat iets volmaakt is wanneer het zijn doel bereikt. Zo bestaat dan de volmaaktheid van de mens in God, laatste doel, te {{ :lectuur:kamelitaanse_loutering.jpg?200|}}vervoegen en zich met Hem te verenigen. In die vereniging met God vindt de mens alles, wat hij kan begeren; hij vindt er zijn vrede; hij vindt er de stille bevrediging van zijn verlangen naar het oneindige; van zijn dorst naar liefde en onvergankelijk geluk. ,Gij hebt ons voor U geschapen, o Heer, en rusteloos is ons hart, totdat het rust in U' (H. Aug.) . In de vereniging met God vindt de mens zijn eeuwige zaligheid. Het leven in de hemel is niets anders dan deze vereniging met God, die tot haar laatste ontwikkeling is gekomen. De mens die zo met God verenigd is, bewijst Hem de hoogste eer en liefde, en deze vloeit op de mens terug in eeuwige zaligheid.\\ 
 +\\ 
 +Verkrijgbaar in Bierbeek