Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:groetens_tot_maria [2008/08/30 21:50]
hwal
lectuur:groetens_tot_maria [2008/10/10 21:38] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====Groetenis tot Maria van pater Paulus===
 +
 +{{ :lectuur:pater_paulus2.jpg|}}
 +PATER PAULUS LUYCKX o.s.b.\\
 +Geboren te Mol op 7 maart 1824. Monnik van de Sint-Pieters- en Paulusabdij te Dendermonde. Werkte aan het herstel van de abdij Affligem.\\
 +\\
 +Stichter van de abdij van Steenbrugge.\\
 +Te Dendermonde overleden op 24 februari 1896.\\
 +\\
 +« //Uit liefde tot Jezus// » (P. Paulus)\\
 +\\
 +**De Groetenis tot Maria**:\\
 +\\
 +//Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.\\
 +Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon.\\
 +Ik groet U, Maria, Bruid van de H. Geest.\\
 +Ik groet U, Maria, witte Lelie der schoonblinkende Drievuldigheid.\\
 +Ik groet U, Maria, welriekende Roos van het Hemelse Hof.\\
 +Ik groet U, Maria, vol aangenaamheid en ootmoedigheid, van wie de Koning van hemel en aarde heeft willen geboren en opgevoed worden.\\
 +Ik groet U, Maria, Koningin der Maagden.\\
 +Ik groet U, Maria, Koningin der Martelaren, wiens ziel met droefheid vervuld werd.\\
 +Ik groet U, Maria, Koningin en Meesteres, aan wie macht gegeven werd in de hemel en op aarde.\\
 +Ik groet U, Maria, Koningin van mijn hart, mijn verlangen, mijn leven en geheel mijn hoop.\\
 +Ik groet U, Maria, zeer minnelijke Moeder.\\
 +Ik groet U, Maria, zeer wonderlijke Moeder.\\
 +Ik groet U, Maria, Moeder der schone liefde.\\
 +Ik groet U, Maria, zonder vlek ontvangen.\\
 +Ik groet U, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.\\
 +Gezegend is uw Bruidegom, de H. Jozef.\\
 +Gezegend is uw Vader, de H. Joachim.\\
 +Gezegend is uw Moeder, de H. Anna.\\
 +Gezegend is uw Engel Gabriël.\\
 +Gezegend is de Eeuwige Vader, die U uitverkoren heeft.\\
 +Gezegend is uw Zoon, die U bemind heeft.\\
 +Gezegend is de H. Geest, die U tot Zijn Bruid aangenomen heeft.\\
 +\\
 +O allerheiligste Maagd en Moeder Gods, dat allen, die U beminnen, U loven. Geef ons allen uw moederlijke zegen, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.//
 +
 +
 +Pater Paulus heeft gezegd, dat iemand, die deze GROETENIS TOT MARIA bidt, overtuigd mag zijn dat de H. Maagd hem inderdaad haar zegen geeft.
 +
 +Hij zei tot iemand: « Deze GROETENIS is zo schoon! Verzuimt nooit ze ‘s morgens te bidden. Van uit de hoge hemel zal Maria u zegenen, en ge moet dan uw kruisteken maken. Ja, ja, ware het u gegeven zulks te zien! Ik weet zeker dat Maria u dan zegent ».
 +
 +Hij voegde er bij: «Deze GROETENIS TOT MARIA is heel krachtig tot bekering van een zondaar ».
 +
 +Dringend verzoek de bekomen gunsten bekend te maken in de abdij der Paters Benedictijnen te Dendermonde (België).
 +