Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:litanie [2008/08/31 16:22]
hwal
lectuur:litanie [2008/09/07 20:44] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====Litanie van Nederigheid====
  
 +Kardinaal Merry del Val (1865-1930) was gewend deze litanie dagelijks na zijn H.Mis te bidden. Hij is de Vaticaanse minister van Buitenlandse Zaken geweest onder het pontificaat van de H.Paus Pius X.\\
 +\\
 +{{ :lectuur:nedederigheid-geboorte.jpg|}}
 +O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, //verhoor mij//.\\
 +Van het verlangen geacht te worden, //bevrijd mij, Jezus.//\\
 +Van het verlangen bemind te worden, \\
 +Van het verlangen voorgetrokken te worden, \\
 +Van het verlangen geëerd te worden, \\
 +Van het verlangen geprezen te worden, \\
 +Van het verlangen uitverkoren te worden, \\
 +Van het verlangen geraadpleegd te worden, \\
 +Van het verlangen gewaardeerd te worden, //bevrijd mij Jezus.//\\
 +\\
 +Van het vrees vernederd te worden, //bevrijd mij Jezus.//\\
 +Van het vrees geminacht te worden,\\
 +Van het vrees berispt te worden,\\
 +Van het vrees belasterd te worden,\\
 +Van het vrees vergeten te worden,\\
 +Van het vrees uitgelachen te worden,\\
 +Van het vrees in het ongelijk gesteld te worden,\\
 +Van het vrees verdacht te worden, //bevrijd mij, Jezus.//\\
 +\\
 +Dat anderen meer bemind mogen worden dan ik, //Jezus, geef mij de genade dat te verlangen.//\\
 +Dat anderen meer geacht mogen worden dan ik,\\
 +Dat anderen in de ogen van de wereld groter mogen worden en ik kleiner,\\
 +Dat anderen uitverkoren mogen worden en ik gepasseerd word,\\
 +Dat anderen geprezen mogen worden en ik onopgemerkt blijf,\\
 +Dat in alles aan anderen boven mij de voorkeur gegeven mag worden,\\
 +Dat anderen heiliger mogen worden dan ik, mits ik maar zó heilig mag worden als Gij het wenst, //Jezus, geef mij de genade dat te verlangen//.\\