Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:meditatie [2009/08/20 17:03]
hwal
lectuur:meditatie [2009/08/20 17:10] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +===Meditatie a.d.h. de Proloog van Johannes de Evangelist (Joh. 1,1-18)===
 +                                                                     
 +{{ :lectuur:johannesevangelist.jpg| }} 
  
 +Johannes, zoon van Zebedeus (Zonen van de Donder) en Salome en broer van Jakobus de Meerdere, komt uit de buurt van het meer van Genezaret. Van beroep was Johannes evenals Petrus, Andreas en Jakobus, visser. vanaf het begin van zijn roeping behoort Johannes tot de meest geliefde leerling van Jezus. "De leerling die door Jezus bemind werd". Zo schrijft Johannes in het Evangelie. Steeds is hij aanwezig geweest bij de bijzondere gebeurtenissen in het Openbare leven van Jezus. Hij was met Petrus en Jakobus aanwezig bij de verheerlijking op de berg Tabor. Eveneens was hij uitdrukkelijk aanwezig in de Hof van Olijven en op de berg Calvarie. Samen met Maria stond hij onder het kruis van de Lijdende Heer. Op de dag van de Verrijzenis des heren snelde hij Petrus vooruit om zich te overtuigen van hetgeen de vrouwe gemeld hadden. Dit alles heeft hij opgeschreven in het vierde evangelie. 
 +
 +Het boek Openbaringen komt eveneens van zijn hand.In het jaar 69 kwam hij naar Efese van waaruit hij alle kerken die hij gesticht had leidde. In de jaren 95-96 werd hij door keizer Domitianus verbannen naar het Griekse eiland Patmos bij de westkust van Klein-Azie. Hier heeft hij het boek der Openbaring geschreven. Drie van zijn brieven zijn in de Heilige Schrift opgenomen
 +Johannes leefde tot in hoge ouderdom en rond het jaar 100 is hij nabij Efese gestorven. Hier heeft hij ook zijn laatste rustplaats gevonden. Hij is de enige apostel die een natuurlijke dood is gestorven.
 +(heiligen.net)
 +
 +{{:lectuur:proloog.pdf|Proloog}}
 +
 +(afbeelding is van Frans Hals, ca. 1625)
 +