Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:montfort [2009/01/18 18:56]
hwal
lectuur:montfort [2009/01/18 18:57] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +=====De koninklijke weg van het Kruis=====
 +{{ :lectuur:vrienden_van_het_kruis1.jpg?200x275}}
 +Jezus: "//Verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Mij//" (Lc.9.23)\\
 +\\
 +E H. Montfort was voor alles ‘n ijverig, rusteloos rondtrekkende missionaris, die maar één doel voor ogen had: de christelijke geest in de harten van de verwaarloosde plattelandsbevolking van west-Frankrijk te vernieuwen. Om dat doel te verwezenlijken heeft hij al zijn krachten en al zijn rijke gaven gegeven: Voortijdig uitgeput, mede als gevolg van vergiftiging door zijn vijanden, stierf hij tijdens een missie te Saint Laurent-sur-Sévre op 28 april 1716.\\
 +\\
 +Maar zijn invloed bleef doorwerken, en die doorwerking van zijn optreden, ook na zijn heengaan, had hij ook beoogd. Om de invloed van zijn missie te bestendigen, stichtte hij overal godsdienstige verenigingen, of trachtte hij de bestaande nieuw leven in te blazen. Zo stichtte hij ook de vrome « //Vereniging van de Vrienden van het Kruis// ».\\
 +\\
 +Montfort tracht zijn lezers — en ons ! — te brengen tot dieper beleving van het soms onbegrijpelijke mysterie van het Kruis, als **de** manier om verenigd te leven met Christus; als **de koninklijke weg** om tot Hem te
 +gaan. Een weg, die ons gemakkelijker wordt, als wij hem afleggen aan de hand van Maria, onze machtige Moeder.\\
 +\\
 +Hoe wij dit laatste kunnen doen, legt de missionaris
 +ons uit in zijn andere, meer bekende werken: //De Voorbereiding op het Rijk van Jezus Christus ( of: Verhandeling over de ware godsvrucht tot de H. Maagd)
 +en Het Maria-geheim.//\\
 +\\
 +__De brief aan de vrienden van het kruis is te verkrijgen bij de stichting Immaculata,__  
 +\\
 +\\
 +\\
 +Zie ook bij Thomas a Kempis in  "//de navolging van Christus"//, deel II, hoofdstuk 12 over **de koninklijke weg:**\\
 +
 +{{:lectuur:de_koninklijke_weg-navolging.doc|De Koninklijke Weg}}
 +
 +\\
 +\\
 +Hier een verhaal van een priester die de Franciscaanse armoede heeft opgezocht door alles te verlaten om zo achter de **Koninklijke Weg** te komen:\\
 +\\
 +{{:lectuur:op_weg_door_niemandsland.doc|Op zoek naar God - naar de koninklijke Weg}}
 +
 +