Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:opdracht_vd_kl.theresia [2008/09/05 21:29]
hwal
lectuur:opdracht_vd_kl.theresia [2008/09/05 21:30] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
 +====De Opdracht van de Kleine Theresia als Brandoffer====
 +
 +{{ :lectuur:afbeelding1.jpg?250x325}}
 +
 +Inleiding\\
 +
 +Deze kleine Catechismus wil een antwoord zijn op de talrijke vragen om uitleg, door hen geformuleerd, die de H.Theresia van het Kind Jezus in haar //Akte van Opdracht aan de Barmhartige Liefde van God// wensen na te volgen.\\
 +Tot voorlichting en troost van velen, scheen het nuttig, zeer precies en volgens de oorspronkelijke teksten van de Heilige en haar onderricht daarover aan haar novicen gegeven, het geheel van haar gedachten betreffende deze Akte vast te leggen, Akte die zo nieuw is in de geschiedenis van de H.Kerk, en spontaan uit haar hart opwelde, toen haar geestelijk leven zijn hoogste bloei kende.\\
 +\\
 +Zij verzekert dat "__Oceanen van Genaden__" haar ziel overstroomden, na haar opdracht op 9 juni 1895. De Heilige droomde ervan diezelfde gunst te verschaffen aan alle zielen van goede wil, die oprecht verlangen God te beminnen en hem te behagen...\\
 +Mochten deze nederige bladzijden allen aanzetten om, op haar dringend verlangen in te gaan, opdat allen dezelfde zalige ervaring mogen opdoen van de Goddelijke Barmhartigheid.\\
 +\\
 +Carmel Gent - pater Berthold o.c. Kortrijk 1947
 +
 +{{:lectuur:mijn_opdracht_aan_de_barmhartige_liefde.doc|}}