Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

lectuur:zuster_maria_st._peter [2014/05/12 17:45]
hwal
lectuur:zuster_maria_st._peter [2016/10/18 16:35] (huidige)
hwal
Regel 2: Regel 2:
 \\ \\
 \\ \\
-{{:lectuur:holyface-relic-unframed.jpg?200|}}\\+ 
 +{{:lectuur:zuster-maria-sr-2.jpg?400|}}\\    
 \\ \\
-In bewerking+Het belangrijk werk over de openbaring van eerherstel van het heilig Aanschijn aan zr. Maria van de H.Petrus. Verkrijgbaar bij Immaculata.