Doel van de Stichting

karmelaltaar.jpg De stichting heeft ten doel:

 1. de devotie te bevorderen en uit te dragen van de Heilige Wonden van Jezus Christus vanuit Gods Liefde;
 2. de Heilige Mis in ere te herstellen;
 3. het vormen van een leken geloofsgemeenschap in contemplatie vanuit de Karmelspiritualiteit onder leiding van een roomskatholiek priester,

en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin van het woord.

En alles ter ere van God.

Hoe bereiken we dit doel?

karmelbeeld.jpg De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken, met name met medewerking van vrijwilligers, door:

 1. het organiseren van conferenties, retraites, bezinningsdagen en stille dagen;
 2. het mogelijk maken van het dagelijks lezen van de Heilige Mis om zo bij te dragen aan het eerherstel van het onbloedig Kruisoffer dat in iedere Heilige Mis plaatsvindt;
 3. contacten met andere stichtingen en instellingen te beleggen en te onderhouden die hetzelfde doel beogen;
 4. het stimuleren en het onderbrengen van een „Derde Orde van de Ongeschoeide Karmel” volgens het handboek van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel en van de Heilige Theresia;
 5. vanuit de liefde en in alle nederigheid tot Jezus Christus en Moeder Maria priesters en kloosterlingen opvangen die de weg naar God terugzoeken;
 6. het mogelijk maken van Altijddurende Aanbidding;
 7. het exploiteren van een accommodatie voor de in lid 1 genoemde aciviteiten;
 8. het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.