Heilige Andreas Corsini

Feestdag op 4 februari

° Florence (It) 30 november 1302
† Fiesole 6 januari december 1373

Als kind kreeg hij de bijnaam 'Wolf'. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij tot inkeer en trad in bij de karmelieten, om zijn ongeregelde jeugd uit te boeten en hij werd een voorbeeld van gehoorzaamheid en nederigheid. Na zijn priesterwijding werd hij provinciaal en in 1349 bisschop van Fiesole. Hij stierf in 1373, door vele wonderen verrijkt en werd in 1629 heilig verklaard.

GEBED:
O God, die in uw Kerk, altijd nieuwe voorbeelden van deugden verwekt, geef dat uw volk de voetstappen van de zalige Andreas, uw Belijder en Bisschop zo mogen volgen, dat het ook deelachtig wordt aan zijn beloning. Door Christus Onze Heer. Amen.