Gebed tot de H.vader Elias

Wij bidden U, almachtige God, verleen ons, dat wij, die geloven dat de zalige Elias, uw Profeet en onze Vader in een vurige wagen ten hemel gevoerd werd, door zijn voorspraak tot de hemelse dingen verheven worden, en ons in het gezelschap van uw Heiligen mogen verblijden. Door Christus Onze Heer. Amen.