Heilige Johannes van het Kruis

Feestdag op 24 november

° Fontiveros 1542
† Ubeda 14 december 1591

(Juan deYepes) Leerde aanvankelijk enkele beroepen en studeerde ondertussen bij de Jezuïeten in Medina del Campo. In 1563 trad hij in bij de karmelieten in deze stad, en ontving de naam Juan de Santo Matia. Hier beoefende hij een vurige godsvrucht tot het lijden van de Zaligmaker. In 1567 priester gewijd, ontmoette hij enkele maanden later de H.Teresia van Avila. Omdat hij op zoek was naar een vuriger leven, kon ‘La Madre’ hem ervan overtuigen, een der eerste leden van de hervormde Karmel te worden. Hij koos een nieuwe naam: van het Kruis en werd geestelijk leider van medebroeders- en zusters, maar ook van leken. Hij kreeg verschillende functies binnen de Orde.
De Heer begunstigde hem met wonderbare openbaringen over de geheimen van het hoger geestelijk leven. Hij liet ook enige verhandelingen na over de mystieke Godgeleerdheid.
Hij stierf ten gevolge van een slecht verzorgde wonde aan zijn been.
In 1630 verschenen in Madrid voor de eerste maal zijn volledige werken. Op 25 januari 1675 werd hij zalig, en op 27 december 1726 heilig verklaard. Op 24 augustus 1926 werd hij tot kerkleraar uitgeroepen.

GEBED:
O God, die de heilige Johannes, uw Belijder en Leraar, tot een uitstekende minnaar van de volmaakte zelfverloochening van het kruis gemaakt hebt, verleen ons, dat wij, hem gedurig navolgende de eeuwige glorie bereiken. Door Christus Onze Heer. Amen.