Litanie van de Heilige Theresia van Avila (versie 3)


Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maria, Onze lieve Vrouw van de berg Karmel, bid voor ons.

Heilige Theresia van Avila, bid voor ons.
Heilige Theresia, wiens hart was door de liefde van God met een pijl doorstoken,
Heilige Theresia, nederige dienares van God,
Heilige Theresia, vrouw sterk in haar gedachten,
Heilige Theresia, verstorven van alle geschapene schepselen,
Heilige Theresia, groot licht van de katholieke Kerk,
Heilige Theresia, Hervormster en glorie van de Orde der Karmelieten,
Heilige Theresia, Koningin van de mystieke theologie,
Heilige Theresia, schitterende naam van Avila en Spanje,
Heilige Theresia, die wenst te lijden of te sterven,
Heilige Theresia, die zei; „O heer doe zoet en aangenaam zijn uw wegen”,
Heilige Theresia, die de redding van de zielen zo fel begeerde,
Heilige Theresia, die zelfs in het tranendal kon zien en smaken, hoe zoet het is bij de Heer,
Heilige Theresia, die uitriep; „O dood, wie kan u vrezen, die de weg naar het eeuwig leven is,
Heilige Theresia, die het Kruis van Christus écht beminde,
Heilige Theresia, die leefde om te beminnen, stierf om te beminnen en voor eeuwig zal beminnen,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, heilige Moeder Theresia.
Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

Laat ons bidden, O God, die het hart van uw dienares H.Theresia heeft verzadigt met de schatten van uw goddelijke Liefde, geef dat, zoals zij, wij U mogen beminnen en voor U lijden voor U en verenigd met U, dat wij zielen mogen winnen voor U en dat wij de redding van onze eigen ziel mogen beveiligen. Dit smaken wij door de verdiensten van onze Verlosser en de bemiddeling van uw glorierijke maagd Theresia. Amen.