De Karmelregel van H.Albertus

Wie is de H.Albertus?

Feestdag 16 september

∧ Gualtieri (It) 1149
+Akko 14 september 1214

Wordt, samen met Berthold van Calabrië, beschouwd als de stichter van de Karmelieten-orde.

Hij werd de eerste bisschop van Bobbio en later van Vercelli en diende als pauselijk legaat tot hij in 1205 benoemd werd tot patriarch in Jeruzalem.

Op verzoek van de eremieten van de berg Karmel, schreef hij voor hen een Regel, die enkel een bevestiging was van hun levenswijze.

Soms wordt hij voorgesteld als bisschop, maar dan bloothoofds. Hij wordt vaak afgebeeld met de paus, die hij een Schriftrol aanbiedt.

Hij werd vermoord door een man die hij tevoren had berispt.

De H.Albertus van Jeruzalem, Belijder en Wetgever van onze Orde schreef de volgende Regel:
Oorspronkelijke REGEL van de Orde van de Allerzaligste Maagd Maria van de berg Karmel