De Heilige Mis

Mysterie van ons geloof Overwegingen in woord en beeld

Voorwoord
Het woord ,,mysterie” zegt al, dat het bij het Heilig Misoffer om dingen gaat, die je met de ogen niet kunt zien en die je niet kunt aftasten, maar die toch echte, bovennatuurlijke, wonderbare, ons geheel en al vervullende waarheden zijn. Met woord en penseel werd getracht om een indruk te geven van deze heerlijke, diepste ontmoeting met God en met de hemel van zijn heerlijkheid. Maar omdat onze zintuigen het heilige bovennatuurlijke nooit volkomen en uitputtend tot uitdrukking kunnen brengen, blijft het allemaal maar behelpen. Maar ook hier zijn lichtpuntjes, die ons dieper laten zien en die het mogelijk maken, dat we verder in het grote geheim van ons geloof kunnen binnendringen en in de diepere zin van het Heilig Misoffer, en wel onder leiding van Maria, die immers ooggetuige, ja zelfs een medelijdende ooggetuige, was van het offer van Jezus. Het is onmogelijk om alles, wat met dit mysterie te maken heeft in een keer in jezelf tot volle uitwerking te laten komen. Alleen als je een bepaald punt, dat zich opdringt, b.v. gedurende 2 weken, elke dag weer voor de geest haalt en probeert om dit zo levendig mogelijk te laten worden bij de Heilige Mis, en dit dan weer met een ander punt combineert, kun je tot een geheel nieuwe beleving van het Heilig Misoffer komen, — steeds onder leiding van Maria, aan wie wij dat steeds weer in vurig gebed moeten vragen. Ons inzicht in de betekenis van het Heilig Misoffer mag niet alleen maar een verrijking zijn voor ons verstand, maar moet door overweging tot een innerlijke beleving leiden. Heilige Maria, middelares van alle genaden, help ons om zo het offer van Jezus heilig mee te vieren en dat tegenwoordig te stellen.

Overweging in woord en beeld volgens eerw. pastoor Franz Rudrof †

Kosten € 3,50 excl. verzendkosten