Digitaal Missale Romanum

De vaste gebeden van het Missaal 1962